Ref:    Hosanna i gloryja!
    In excelsis Deo gloryja!

Bracia! Nowiną chcę was ucieszyć!
Dziś się w Betlejem nadzieje spełniły.
Wstawajcie, prędko ruszajmy w drogę,
Pan nam narodził się miły!

Ref:    Hosanna i gloryja! ...

Cały jeszcze malutki i słaby,
więc chyba trzeba mu pomagać.
Lecz to król świata, władca nad pany,
i będzie nami władać.

Ref:    Hosanna i gloryja! ...

W żłobie, ubogo, na sianku
złożyła go mama – Maryja.
Siano go kłuje, dym gryzie w oczka,
trzeba by pomóc, ale jak?

Ref:    Hosanna i gloryja! ...

Niech zatem każdy się zastanowi,
co z sobą do żłóbka przyniesie.
Czym może radość Mu sprawić?
Czym może ucieszyć Dziecię?

Ref:    Hosanna i gloryja! ...