po_redaktor.jpgObecnie - własna działalność gospodarcza, organizacja imprez, promocja kultury.

Poprzednio - redaktor naczelny miesięcznika "nasz Rynek Kapitałowy" oraz kwartalnika "Rynek Terminowy" (wydawca: Agencja Informacyjna Penetrator sp. z o.o.)

Wykształcenie - Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej (Mechanika Stosowana), roczne Studium Public Relations w SZiP AE w Krakowie

Przebieg pracy zawodowej - dziennikarstwo:
od września 1993 do stycznia 2005 - w Grupie DM Penetrator SA
styczeń 1994 - lipiec 2004 - redaktor naczelny "nasz Rynek Kapitałowy",
lipiec 1998 - lipiec 2004 - współtwórca i red. naczelny "Rynku Terminowego".

Inna działalność publicystyczna:
   1. opieka merytoryczna nad cotygodniowym cyklem "Portfele Rzeczpospolitej" (2 lata)
   2. regularna współpraca z dodatkiem "Moje Pieniądze" w "RZP" (2 lata)
   3. dwuletni cykl publikacji w "Dzienniku Polskim" w Krakowie (cotygodniowe komentarze giełdowe)
   4. stałe komentarze giełdowe w Polskim Radio (2 lata) i okresowo w TVP Gdańsk
   5. publikacje w czasopismach ekonomicznych, współpraca z wieloma mediami i dziennikarzami
       ekonomicznymi w Polsce

Przebieg pracy zawodowej - promocja, Public Relations:
po styczniu 2005 - okresowo w firmach: Raport sp. z o.o., Signalco Ltd oraz Mix electronics SA - realizował różne zadania związane z PR
XI 1999 - XI 2003 - w KDPW SA, dyrektor Biura Informacji i Promocji, potem doradca zarządu ds. public
     relations;  nowe inicjatywy w KDPW: konferencja "Innowacje na światowych rynkach finansowych",
     doroczne nagrody (Galeony), biuletyn "Newsletter KDPW"
XII 1996 - VII 1998 - FOKSAL NFI S.A.: główny specjalista ds. PR
XI 1993 - XI 1995 - DM Penetrator, specjalista ds. PR, krótko dyrektor Biura Marketingu,
Zrealizowane kampanie:
    * kampanie promocyjne związane z IPO: Resbud Rzeszów, KPRB Kielce, Mostostal Warszawa, Poligrafia Kielce
    * usługi promocyjno-medialne dla wielu spółek i firm w Polsce (2005: Raport sp. z o.o. z Koszalina)
    * lobbing, PR dla kilku osób i firm w Polsce.


Własna działalność gospodarcza - zamknięta w 2016 roku
Agencja Pewena, ul. Owocowa 27, 30-434 Kraków, NIP 679-193-57-98, Regon 190180990