Hu, hu, hula wiatr...                  / C / G /
Po polu się niesie,                     /F^/ C /
Hej, hej, dziwna wieść,              / C / G /
że w Betlejem mieście...            /F^^/ C /
                                                       (znaczek ^ - jedno krótkie uderzenie i pauza do końca taktu)
... W szopie się narodził
... świata panicz młody.

... Aniołowie wszędy
... śpiewają kolędy.

... Pasterze przybyli,
... dary położyli.

... Królowie klękają
... i hołd Mu oddają,

... Ciesz się cała ziemio,
... świata los się zmienia!

improwizacje typu: ... Dziś wśród aptekarzy Betlejem się zdarzy!
                                  ... I w starym Krakowie kolędy nam w głowie!

... po polu się niesie...
... w tak ubogim mieście!sł. muz. Paweł  Orkisz

Informacje o piosence:
rok powstania:  ok. 1976/77, zimą, w chatce pod Lubaniem
(chyba moja druga ballada kolędowa
)
rok i miejsce pierwszego nagrania studyjnego: 1990 Gdańsk, studio AM (Cezary Joczyn)
CD:  "Ballady kolędowe"