Ref:   
Dziś z radością wszyscy śpiewajmy,
w żłóbku małym leży Bóg!
Bogu małemu chwałę oddajmy,
by  i nas zbawić mógł !

Aniołowie wszędy śpiewają kolędy mu.
Pasterze się dziwią, że tak się narodził Bóg.
W małej, lichej stajni, że lichszej nie znała Judea,
narodził się z panny, a imię panny – Maryja.

Ref:    Dziś z radością wszyscy śpiewajmy...

Gwiazda pokazuje, gdzie leży najświętsza Dziecina,
Trzej królowie głoszą, że nowa się era zaczyna.
W Nim zbawienie nasze, do góry więc dłonie podnieśmy
i pochylmy głowy przed synem Józefa – cieśli.

Ref:    Dziś z radością wszyscy śpiewajmy...

Moje biedne serce cieszy się,
cała moja dusza tańczyć chce.
Nogi same mnie prowadzą w tan,
bo w Betlejem przyszedł Pan.

Jaka wielka radość w samym środku dnia,
Jaka wielka radość, taniec trwa.
Tańczmy na ulicach i na placach miast.
Przyszedł Pan – o! - nadszedł czas!

Ref:    Dziś z radością wszyscy śpiewajmy...