//: D / A / h / fis /  G / D / A / D ://

Jeszcze dziesięć podaruj mi lat,                / D / A /
   byle w słońcu, w stepie, pod wiatr...      / h / fis /
Jeszcze dziesięć podaruj mi ksiąg,            /G,A / D /
  pióro w dłoń i batem przez bok!              / A / D /

Jeszcze dziesięć podaruj mi szyj,                   / D / A /
   dziesięć noży w te szyje wbij!                        / h / fis /
Pierwszą szyję obetniesz – żyw!                     /G,A / D /
   Drugą szyję obetniesz – żyw!                       /G,A / D /
      Piątą szyję obetniesz – żyw!                      /G,A / D /
Dżdżem obmyję ślad krwawych strug!             / h / fis /
        A dziesiątą obetniesz – trup!                  /G,A / D /

Ani wodą żywą mnie pieść,                        /G,fis/ h /
   ani żarem spalaj na kość!                       /G,fis/ h /
Daj mi źródło i wrzesień i pięść                 /G,A / D /     
   niezmiennego słońca – to dość!             / A / D /

muz. Paweł Orkisz, do wiersza Wiktora Sosnory (poeta ukraiński)

Informacje o piosence
rok powstania:  ok. 1982
Zaśpiewałem ją po raz pierwszy na FAMIE w 1985 (partię fletu zagrała gościnnie Grazyna "Hajnówka").
Nie pamiętam czyje to jest tłumaczenie; znalazłem go chyba w jakimś czasopiśmie, może "Student", może "Itd"?
rok i miejsce pierwszego nagrania: 2001, Amadeusz Studio Sułkowice
CD:  "Przechyły"