Psalmy: 10(9B) i 12(11)

Ref.   A Ty to widzisz, i trud, i boleść,
          patrzysz, by wziąć je w swoje ręce.
          Tobie poleca się biedny,
          Tyś opiekunem sieroty i wdowy.

Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże,
nie zapominaj o biednych.
Dlaczego gardzi Bogiem występny
i mówi w swym sercu: "nie pomści"?

Skrusz ramię grzesznika i złoczyńcy,
wypleń wszelką nieprawość.
Strzeż praw sieroty i uciśnionego,
aby człowiek, który powstał z ziemi, nie siał już postrachu.

Ratuj, o Panie, bo braknie pobożnych,
zanikła wierność wśród ludzi.
Wszyscy okłamują swych bliźnich,
z obłudą w sercu mówią podstępnymi wargami.

Pan mówi: "Teraz powstanę,
wobec utrapienia pokornych.
Wobec jęku ubogich
dam zbawienie temu, który go pożąda".

Słowa Pana są szczere, wypróbowane srebro
bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone.
Ty nas zachowasz, Panie,
na wieki nas ustrzeżesz od tego plemienia.


muz. Paweł Orkisz

zwrotka        //: B7 / A7 / d7 / G7 / B7 / A7 / d7 / d7 ://

refren           //: B7 / A7 / d7 / G7 / F7 / C / a7 / d7 ://     / d7 /