Psalm 57(56)

Ref.:   Zmiłuj się Boże nade mną,
           boś Ty weselem dla mej duszy.
           Chronię się w cieniu Twoich skrzydeł,
           aż przeminie zła przygoda.

Wołam do Boga Najwyższego,
sprawcy sądów nade mną.
Ześle z nieba i mnie wybawi,
nawet gdy lżyć mnie będą.

Ześle Bóg łaskę i miłość
a hańbą okryje dręczących.
Dół przede mną wykopali,
lecz sami wpadną do niego.

Serce moje jest czyste,
psalm zaśpiewam i zagram.
Zbudź się, harfo ma i cytro,
a ja obudzę jutrzenkę.
 

muz. Paweł Orkisz

refren           //: D / Fis7 / h / G / C / C / A7 / A7 /

/ D / Fis7 / h / G / D / A7 / D / D ://  

zwrotka        //: D / A7 / D / D / e / G / D / D /

               / D / A7 / D / D / e / A7 / D / D /