Agencja Pewena była firmą zarejestrowaną przez Pawła Orkisza (EDG Kraków 40796/99)

logo Pewena Agencja Pewena
30-434 Kraków, ul. Owocowa 27
tel. +48 12 266 7364

NIP 679-193-57-98, Regon 190180990

mającą w zakresie swojej działalności zwłaszcza usługi typu:

1. organizacja koncertów i imprez artystycznych, w tym oprawy muzyczne bankietów firmowych, imprez okolicznościowych itp.
2. produkcja płyt z muzyką PO i jego przyjaciół (ballada i jazz) - w tym jako prezentów firmowych

ale także usługi typu:

public relations, opracowania redakcyjne wydawnictw okazjonalnych i naukowych
consulting, opracowania eksperckie na wybrane tematy.

Firma została zamknięta, a swoją działalność Paweł Orkisz kontynuuje już pod swoim własnym nazwiskiem.