Wyruszali chłopcy

wstęp: (melodia wiodąca, jak na zakończenie):           //: a / a / e / e / H7 / H7 / e /1 E7 ://2 e /

zwrotka 1:          / e / e / D / D / C / C / H7 / H7 /
                         / a / a / e / e / H7 / H7 / e / e /
                         / E / E7 / a / a / D / D / G / H7 /
                         //: a / a / e / e / H7 / H7 / e /1 E7 ://2 e / f / f /

zwrotka 2 (modulacja o pół tonu w górę):
                       / f / f / Es / Es / Cis / Cis / C7 / C7 /
                       / b / b / f / f / C7 / C7 / f / f /
                       / F / F7 / b / b / Es / Es / Gis / C7 /
                        //: b / b / f / f / C7 / C7 / f /1 F7 ://2 f / fis / fis /

zwrotka 3 (modulacja o pół tonu w górę):
                      / fis / fis / E / E / D / D / Cis7 / Cis7 /
                      / h / h / fis / fis / Cis7 / Cis7 / fis / fis /
                      / Fis / Fis7 / h / h / E / E / A / Cis7 / 
                      //: h / h / fis / fis / Cis7 / Cis7 / fis /1 Fis7 ://2 fis /

zakończenie  //: h / h / fis / fis / Cis7 / Cis7 / fis /1 Fis7 ://2 fis /


PIOSENKA Z SZABLI

wstęp           / d,C / d..- C / (2x)
                    / d    / C        / d,C / d..- C/

zwrotka        / d,C / d..- C / d,C  / A7 /
                    //: F  /  C,g  / A,A7 / d..- C ://

JESZCZE SPIJ - MAZUR

wstęp – przygrywka:           //: f / c / G7 / c :// 

zwrotka:          //: C / C7 / F / D7.-G /
                       / B.-G / C’ / d.-G / C’’://

refren:          / c / f / Es / G /
                      //: f / c / G7 / C’ ://
 

Zazdrość

wstęp (po każdej zwrotce):    C / h / C / h / C / h / C / h /
zwrotki         / h / h / e / h /
                    / C / h / Fis7 / h /


NASZ DZIEŃ POWSZEDNI (GDY CHOCHOŁY) - POLONEZ

zwrotka (marszowo)         / g / Es / c / D7 /  (4x)

refren (polonez)                //: g / D7 / g / g ://
                                           / F / B / c / g / Es / D7 / g / g /

 

KOGÓŻ DALIŚCIE NAM ZA OJCÓW
wstęp:          / g / (8x)

zwrotka 1:          //: g / g / g / g / F / F / g / g ://
                          / Es / Es / Es / Es / g / g / g / g /
                          / As / As / D7 / D7 / g / g / g / g /
                           4 x / gis/

zwrotka 2 (modulacja, pół tonu w górę):
          //: gis/ gis/ gis/ gis/ Fis/ Fis/ gis/ gis://
               / E / E / E / E / gis / gis / gis / gis /
             / A / A / Dis7 / Dis7 / gis / gis / gis / gis /
              4 x / a /

zwrotka 3 (modulacja, pół tonu w górę):
          //: a / a / a / a / G / G / a / a ://
          / F / F / F / F / a / a / a / a /
          / B / B / E7 / E7 / a / a / a / a /

Zakończenie:         / b / b / h / h / C, D / g /


KOMENDANCIE (BEZ WODZA)

wstęp:          / h..- fis / h..- fis /

zwrotka:       / h / fis / A / D /      / e / e / D / Fis7 /
                    / G / h / G / h /       / G,A / D / e,D / Fis7 /

refren          / h / fis / A / D /      / e / h / C / h /
                   / C / h / C / h /        / D,A7/ D / e,D / Fis7 /

cytat z "Żeby Polska była Polską":    / e / h / Fis7 / h /


DZIADEK

wstęp           / f / f / c / c /    f / f / G7 / G7 /
                     / f / f / c / c /   D7/ G7/ c / c / ’c /

zwrotka        … ’G / c / c /    c / G / c / c /
                / As / As / G / G / As / As / G / G / ’c/
                    / - / c / c /      f / f / c / c /
                 / f / f / c / c /     D7 / D7 / G7 / ’G7 /

refren = wstęp          / f / f / c / c / f / f / G7 / G7 /
                                / f / f / c / c / D7 / G7 / c / c /

POTRZEBNY MIT

zwrotki na 6/8          / e / e / a / a / H7 / H7 / e / H7 /


PIEŚŃ O MŁODYCH ORŁACH

zwrotka        //: d / d / C / C / g / g / d / C / g / g ://

refren po 1:  //: d / d / c / c / d / d / B / C ://
                    //: d / d / c / c ://

refren po 2:  //: d / d / c / c / d / d / B / C ://
                    //: d / d / C / C / g / d / B / C’’/ d / d ://

zakończenie //: d / d / c / c ://