Słowa: Zbigniew Stawecki 
Muzyka: Gustaw Jaeger

Kiedy w słońcu rozwijam żagle,
kiedy jestem Kainem i Ablem,
kiedy blask mnie szlachetny otoczy,
kiedy brudne mam ręce i oczy.

Ref.
Chciej mnie zrozumieć, Panie,
chciej mnie zrozumieć.
Chciej mnie odnaleźć w tłumie,
w tym ślepym tłumie,
nie wywyższyć, nie wynieść nad poziom, jak płomień,
lecz oczyścić wiatrem i wodą świadomie.
//:: Zła i dobra rozdzielić w sobie ciągle nie umiem, idę
z trudem naprzeciw Tobie, chciej mnie zrozumieć. ://

Kiedy z Tobą rozmawiam szczerze,
kiedy w Ciebie z uporem nie wierzę,
kiedy z Tobą w ofierze się scalam,
kiedy niebo Twe jasne podpalam.

Kiedy z Tobą odnawiam dialog,
kiedy tłukę Twych zasad Dekalog,
kiedy całą Ci wielkość odbieram,
kiedy z Tobą na ustach umieram.