W krąg rozdzwoniły się dzwony

wstęp: (melodia wiodąca, jak na zakończenie):        //: A / E / fis / D /     A / E /1fis / D, E ://2 A, D / A /

refren:          ////: A / E / fis / cis /    D / A,E / A / A :////

zwrotka 1:    / fis / cis / D / A /   fis / cis / D / E /

                / A / cis / D / A /   fis / cis / D / E /

2 zwrotki z refrenami

+ zakończenie         

Hula wiatr

wstęp:    / C / …

zwrotki         / C / G / F^/ C /
                    / C / G / F^^ / C /

albo po prostu w kółko, gładko    / C / G / F / C /

Będą tu solówki instrumentów, ściszanie, znowu narastanie...

Jezu, Tobie dziś składamy

wstęp ( na akordach refrenu):    

          / C / F / C / G, G7 /   - 4 x

refren: / C / F / C / G, G7 /   - 4 x

zwrotka 1: / a / C / d / E7 /   - 4 x       (fermata - po ostatnim akordzie zwrotki )

3 zwrotki

Dziś z radością wszyscy śpiewajmy

wstęp:    / C / ,,,

refren    //: C / F / C / G,G7 /    C / F / C,G /C g,a,h  ://    

zwrotka 1 i 2:          ////:^a /^G / F,G / a :////

przejście do rock’rolla:      C, C7 / F, f6 / C, A7 / D7, G7 /
                                          C, C7 / F, f6 / C, G7 / C (g, a, h) /
rock’roll na akordach refrenu
refren x 2                
//: C,G / C ://  C,G/ C^/

Jezusie, Panie nasz

wstęp – przygrywka:         / e /

refren:           / e / e / C, D / H7, e /   12 x      (uwaga! są 3 x 4 okrążenia)

zwrotka:           / e / e / D / D / a / a / H7 / H7 /   2 x


NIE ŚMIEM

                    / d / g / A7 / d / B / g / A7 / d /  2 x

5 zwrotek, solo po 2, po 4 (rozbudowana, z wariacjami), i na koniec


HOSANNA I GLORYJA

wstęp i refren        

/ D / G / D / A / D / G / D, A /1D (a, h, cis) ;//2 DAD^ /

zwrotka        / D / A / G / D / D / A / G, A / DAD^/ 

4 zwrotki


SEN Z TRZEMA KRÓLAMI                   

                    / a / …

zwrotka        / a / a / d / a    //: d / a / E7 / a ://

////: d, E7 / a :////

po 4. zwrotce solówka na dłuuuuugim dźwięku  + skromne rozwinięcie        
po 5. zwrotce mogą być solówki instrumentów  (czujnie!)
potem jeszcze 6. zwrotka,

          po ostatnim słowie: królom... 
fragment kolędy  „Mędrcy świata” 
w tonacji dominanty


SMUTNA KOLĘDA

wstęp:          / e / ...         

zwrotka        //: e / G / a / e / a / e / C / H7 ://

refren:                    //: e, D,C / e /     e, D,C / G /
                                 / a / e / a / e ://
3 zwrotki
(solówka        //: e / e / a / a / C / C/ H7 / H7 ://   )
refren

W MALEŃKIEJ STAJENCE

wstęp – imitacja kuligu, saneczek, dzwonków...

                    / D / D / .................. /     
zwrotka        / D  /       - 8 x
                  //: G / D / G / D /   G / D / e / A7 / D / D ://
 3 zwrotkiDO BETLEJEMU

wstęp:          / g / …
zwrotka        //: g /   /    /    / c / D7 / g /1 D7^://  2 g^                     

refren:                    //: c / c / g / g / D7 / D7 / g / g^ :// 
 3 zwrotki, na koniec kilka refrenów

PASTORAŁKA Z WIATREM

          ad libitum    / e /    

zwrotka        / e / h7 / C / G / a / Fis7 / H7 / H7 /
                     / e / D / F, C, D^^/
                     / e, C e, C / e…
refren:               / G / D / C  / G / a / D7 / G / D /
                         //: C / G / a / G / a / D7 / C / G ://   
                             / G /
2 zwrotki
+ solówka na akordach zwrotki + refren


MODLITWA O POWRÓT

                    / e /...

zwrotka        //: h7 / e / h7 / e /    C / G / a / H7 ://
                     / H7 / 
refren:           / G / D / a / e /
                    /
/: C / G / H7 / e ://   
3 zwrotki


KRAKOWSKA KOLĘDA

wstęp:          //: a / e / F7+/ e7 /    a / e / a / e7 ://         

zwrotka        ////: a / G / a / C / E7 / a / a :////

refren:          //: C / G / a / G / F, f / C / d, G / E7 / a / a ://

zwrotka 2 + refren
zwrotka 3 + refren ++ połowa refrenu (z fermatą nad E7)
melodyjka wstępu


W MAŁYM ŻŁÓBKU SIE NARODZIŁ

refren:                    / D, A7 / G, D / G,A7 / D /

(wolno, refleksyjnie)    //: D, A7 / G, D / G,A7 / D / e / A7 ://         

zwrotka  (rytmicznie)   //: h / h / fis / A / G / Fis7 / h / A7 / D / D ://
3 zwrotki

OKRUCH NIEPOJĘTEGO - KOLĘDA WOŁU

(rytmicznie)    
zwrotka                  ////: C / C / G / G / F / F / C/ C :////                  

refren:                    ////: C / C / G / G / F / F / C / G :////         

w refrenie po  2. zwrotce modulacja do tonacji   / D /
w refrenie po  3. zwrotce modulacja do tonacji   / E /