Gdy Ci smutno - weż gitarę,
potem wina wypij łyk
i zaśpiewaj pieśni stare,
których w świecie nie znał nikt.
   Ach, te Cyganki, z taborów leśnych,
   śpiewały je w ten czas co noc.
   Pijane winem dzikie pieśni,
   miłości mojej dawny głos.

Ref. Ech woźnico, ty idź do czarta!
        Ty koni swych nie żałuj nam!
        Bo każda noc jest więcej warta, 
        Talarów trojce, złota, dam!
         La la la...
        Talarów trojce, złota, dam!

Była miłość, a dziś już nie ma,
tylko wino pali się.
Tylko w pieśni stary temat,
co gdzieś w sercu tkwi na dnie.
   Ach, te Cyganki, przepadły w lesie,
   umilkła pieśń i któż ją zna?
   Na moja miłość przyszła jesień,
   w butelkę wina wpadła łza.

Ref. Ech woźnico, ....