W tom sadu, gdzie my s wami wstrietilis'
wasz liubimuj kust chryzantem razcwioł.
I w majej grudi razcwieło tagda
cziustwo nieźnoje jarkoj liub'wi.

Ref. Otcwieli uż dawno chryzantemy w sadu
        No liubow wsjo żywiot w majom sierdce balnom.

Opustieł nasz sad, was dawno uż niet.
Ja brazhy odin, wies' izmuczienyj.
I niewolnyje sliozy katiatsa
pried uwiadszym kustom chryzantem.

Ref. Otcwieli uż dawno chryzantemy w sadu
        No liubow wsjo żywiot w majom sierdce balnom.
        No liubow wsjo żywiot w majom sierdce balnom.