Cicho ciągną się drogi półsenne
i - wzdychając - spadają gdzieś w dół.
I tak smutno spogląda, niezmiennie,
Chrystus z krzyża na rozstaju dróg.

Ref. Ech, jak gna wicher w step mołdawiański!
        I jak śpiewa mi ziemia u stóp.
        A mnie lekko tak, z duszą cygańską,
        nie kochając nikogo być tu.

Ile znanych obrazów tu widzę,
ile w sercu bliskiego mi gra!
A jaskółki dwie, jak uczennice
zapraszają na koncert, wśród traw.

Ref. Ech, jak gna wicher w step ....

Dzwon wieczorny już ścichać zaczyna.
Tu, nad Dniestrem, łak niesie go dal.
I rosyjska, tak gorzka kraina
z tego brzegu smutniejszą się zda.

ref.  A gdy brzozy już do snu się kładą
       I gdy z wolna zasypia już step.
       O, jak słodko i tęskno zarazem
       na rodzinny popatrzeć mój brzeg.

Tłum. Paweł Orkisz
* * *
Tekst oryginału

Тихо тянутся сонные дроги 
и, вздыхая, ползут под откос. 
И печально глядит на дороги 
у колодцев распятый Христос. 
Что за ветер в степи молдаванской! 
Как поёт под ногами земля! 
И легко мне с душою цыганской 
кочевать, никого не любя! 

Как все эти картины мне близки, 
сколько вижу знакомых я черт! 
И две ласточки, как гимназистки, 
провожают меня на концерт. 
Что за ветер в степи молдаванской! 
Как поёт под ногами земля! 
И легко мне с душою цыганской 
кочевать, никого не любя! 

Звону дальнему тихо я внемлю 
у Днестра на зелёном лугу. 
И российскую милую землю 
узнаю я на том берегу. 
А когда засыпают берёзы 
и поля затихают ко сну, 
о, как сладко, как больно сквозь слёзы 
хоть взглянуть на родную страну...