MedalMedal wkrótce dostanę, za twórczość i działalność koncertową w latach 80. Nie ukrywam ogromnej radości i satysfakcji z tego powodu. Nie jest to wprawdzie odznaczenie państwowe, ale i na te pewnie czas też przyjdzie. :-))) Nie było nas w końcu tak wielu!
Ten medal jest o tyle dla mnie ważny, że przyznają mi go koledzy z Nowohuckiej Solidarności, którzy pamiętają moje piosenki i koncerty z okresu stanu wojennego, wydawali moje kasety i narażali się sami przy tej okazji.

Z oficjalnego zaproszenia...

Podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 r. wyznaczyło nową drogę
do wolności i solidarności dla naszej Ojczyzny - Polski.

Kapituła Medalu postanowiła przyznać Panu

Pawłowi Orkiszowi

Medal „Dziękujemy za Wolność”

za wybitne zasługi dla wolności, niepodległości,
demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Zwracamy się o przyjęcie Medalu „Dziękujemy za Wolność”
jako symbolicznego wyrazu naszej wdzięczności.

Wolność naszego kraju to było dzieło tysięcy ludzi, ich myśli i czynów.

Serdecznie zapraszamy osobę uhonorowaną lub odbierającą w jej imieniu
Medal „Dziękujemy za wolność” na uroczystość, koncert oraz koleżeńskie spotkanie
do Nowohuckiego Centrum Kultury w dniu 30 sierpnia 2016 roku o godz. 19.00 .

Mile widziane osoby towarzyszące.


Edward E. Nowak
Przewodniczący Kapituły Medalu
„Dziękujemy za Wolność”      

MedalMedal „Dziękujemy za wolność” stanowi symboliczne wyrażenie wdzięczności dla ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 r. brali udział w tworzeniu
wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Medal został ustanowiony przez Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”
w dniu 7 kwietnia 2014 r. 
Medal przedstawia pochód hutników w Nowej Hucie, podczas strajku wiosną 1988 r.
Medal jest wykonany z blachy stalowej.
Nad idącymi ludźmi powiewa polska flaga, fragment logo NSZZ „Solidarność”.

Na medalu znajduje się napis: „Dziękujemy za Wolność”.

Autor medalu: Jacek Maria Stokłosa Stowarzyszenie Sieć Solidarności ©


Paweł Orkisz, 28 sierpnia 2016

Poprzedni artykuł
rok 2016, rok 2015, rok 2014, rok 2013,
rok 2012, rok 2011, rok 2010, rok 2009