Ref.:
W małym żłóbku się narodzi
Pan świata całego.
I naprawdę On przychodzi
do serca mojego... 

Śpiewać mu będą wszyscy anieli
i wszyscy ludzie na ziemi
niechaj Go wielbią, niechaj Go chwalą
muzyką, kolędą, gitarą.
Niech całą ziemia w radosnym hymnie
zatańczy, zaklaszcze w dłonie.
Zbawca nadchodzi. Nasz mały Panie,
bądź panowanie Twoje! 

Dawnemu światu już czas, już pora
przeminąć, bo idzie nowe,
a wraz z tym nowym, jak mawia Paweł,
powinien się zjawić nowy człowiek.
I nowe siły odnaleźć w sobie
ten nowy człowiek powinien,
jeżeli dzisiaj chce z Nim w Betlejem
przeżyć kolejną Wigilię. 

Na próżno stoły suto zastawiasz,
na próżno na Gwiazdę czekasz,
jeżeli dzisiaj nocą nie znajdziesz
w sobie nowego człowieka.
Na próżno będziesz łamać opłatek
i krzyczeć „Wśród nocnej ciszy”.
Echo Ci tylko głucho odpowie
i tylko Cię człowiek usłyszy.