Refren:
Jezusie, w Betlejem dziś narodzony                    /Jezusie, Panie nasz/                  
 - chwała, chwała, biją wszystkie dzwony.                /Chwała Ci, Panie nasz/     
Tyś Panem jest, Królem świata całego...           /Jezusie, Panie nasz/                       
Czemuś zawitał do żłóbka małego?                      /Chwała Ci, Panie nasz/
Ty mogłeś zejść w ogniu, lub wichru szumie.      /Jezusie, Panie nasz/
Któż Twoje, Boże, rozkazy zrozumie?                  /Chwała Ci, Panie nasz/

1. Dziś w Betlejem stał się cud.
Stwórca, chcąc odwiedzić swój lud
i objawić mu swą chwałę,
dziś się rodzi w żłóbku małym.
Aniołowie z wszystkich stron
prostych ludzi proszą doń,
mędrcom gwiazdy świeci blask...
Pokłon dają, dają cześć!             Refren
 

2. Narodzony Boży Syn
niesie odkupienie win,
Ziemię błogosławi całą
wznosząc rękę całkiem małą.
Choć ubogo w sianku leży,
prosty lud z pokłonem bieży,
bo to wielki świata król,
co z miłości zstąpił tu.    Refren


3, Stara szopa pęka w szwach.
Skąd muzyka, skąd ten gwar?
Gości tłum i tyle darów
skąd się wzięło w szopie starej?
Zadziwiony Józef słucha,
Matka Boża się uśmiecha,
w żłóbku Jezus malusieńki...
Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki!    Refren