//: A / E / fis / D /     A / E /1fis / D, E ://2 A, D / A /

Ref:    Bóg się narodził w Betlejem mieście.        / A / E / fis / cis /
           Dalej, bracia, śpieszmy tam!                        / D /A,E/ A / A /
           Niechaj go przyjmie każda zagroda,            / A / E / fis / cis /
           On od dawna puka do naszych bram.        / D /A,E/ A / A /

W krąg rozdzwoniły się dzwony                      / fis / cis /
i dzwonią jak co rok weselej.                         / D / A /
Zima śle ukłon głęboki                                   / fis / cis /
swoim posłańcem – śniegiem.                   / D / E /

Drzewa ubrane odświętnie                          / A / cis /
zielenią igły pachnące...                               / D / A /
Wszystko, co żyje, oddaje                            / fis / cis /
pokłon swojemu Stwórcy.                           / D / E /

Ref:    Bóg się narodził ...

I nawet świeczki z  choinek
swoje maleńkie światełka
też  chcą dołączyć do chóru,
który dziś śpiewa i klęka,

więc i my wszyscy razem
dłonie podnieśmy do niego.
Może to radość mu sprawi,
Boga ucieszy małego.

Ref:    Bóg się narodził ...sł. muz. Paweł  Orkisz

Informacje o piosence:
rok powstania:  ok. 1976/77, zimą, w chatce pod Lubaniem
(to była moja pierwsza ballada kolędowa
)

rok i miejsce pierwszego nagrania studyjnego: 1990 Gdańsk, studio AM (Cezary Joczyn)
CD:  "Ballady kolędowe"