zawsze kiedy pomyślisz matka
zaciśnij mocno zęby
żeby nie powiedzieć nic

kiedy pomyślisz matka
pobiegnij nad rzekę
usiądź w cieniu ogromnego drzewa
i powtarzaj
to ja to ja

to ja jestem matką
będę byłem jestem
to na mnie czeka moje dziecko

jeżeli wtedy będziesz miał siłę wstać
pokłoń się drzewu ogromnemu trwaniem
i uśmiechnij się do rzeki
inni niech całują jej stopy

bo czysta jest woda
i drzewo trwaniem ogromne
w człowieku jest ogień

zawsze kiedy pomyślisz matka
wiedz
że na ciebie czeka Twoje dziecko