(na motywach z Ilie Tagore)

Czy umiesz sprawić aby zakwitł kwiat?
Czy umiesz ziarno zbudzić wiosną?
Czy umiesz sprawić, by w korzenie wpadł
promień siły, aby tam dorosnąć

i spalić się potem na trwanie, na bycie,
na dalszy rozwój i wieczne pragnienie?
Czy umiesz sprawić, aby zalśnił blask
i niósł się łąką na jego spotkanie?

Może tyś wiatrem go wykołysał,
tyś go uchronił kiedy szalał grad?
Czy tyś mu słońcem barwy wypisał?
Czy umiesz sprawić, aby zakwitł kwiat?

Ale ty, właśnie ty, możesz...
Możesz go zranić, zniszczyć, podeptać.
Możesz go stłamsić, zhańbić, zmiąć,
ale nic więcej nie możesz, człowieku.

Czy umiesz sprawić, aby zakwitł kwiat?