Początek

1. Stacja I - Jezus przed Piłatem
    Słowo Boże przed osądem Piłatów

2.
Stacja II - Jezus bierze krzyż na ramiona
   
Co człowiek uczynił z drzewem?

3. Stacja III - Jezus po raz pierwszy upada
    Nasz pierwszy upadek

4. Stacja IV - Jezus spotyka swoją Matkę
     Szlachetność Duszy idzie z nami

5. Stacja V - Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi 
     A krzyże takie ciężkie

6. Stacja VI - Weronika ociera Twarz Jezusowi
     Być obrazem Boga

7. Stacja VII - Jezus upada po raz drugi
   Rozsiewanie zła 

8. Stacja VIII - Jezus pociesza płaczące niewiasty
   Jeśli podepczesz mnie w swoim sercu...

9. Stacja IX - Jezus upada trzeci raz
   Ostatni upadek człowieka

10. Stacja X - Jezus z szat obnażony
     Gdzie staniesz jutro?

11. Stacja XI - Jezus przybity do krzyża
     Ból wbijanej nienawiści

12. Stacja XII - Jezus umiera na krzyżu
     Tak, Panie, bądź wola Twoja

13. Stacja XII - Ciało Jezusa zdjęte z krzyża
     Ciemność w Tobie i we mnie

14. Stacja XIV - Ciało Jezusa złozone do grobu.
     Piękne katedry

Zakończenie