1.    Jak kwiaty żyjemy
2.    Choćbyś badał moje serce – Psalm 17(16) w.1-8
3.    Za chwilę przyjdzie Pan 
4.    Bramy podnieście swe szczyty - Psalm 24
5.    Będziemy się radować - Psalm: 14(13) w. 1-6
6.    W małym żłóbku się narodzi
7.    Dlaczego z dala stoisz Panie - Psalm 10 w.22-29
8.    A Ty to widzisz - Psalm: 10
9.    Zmiłuj się, Boże, nade mną - Psalm 57
10.  Oto jestem – pieśń angielska
11.  Obraz Twój, Pani
12.  Matuchna
13.  Ponad doliną

14.  Wielbimy - Psalm 65 (64) w.2-14