Psalm 10 w.22-29
muz. Paweł Orkisz

Ref:  Dlaczego z dala stoisz, Panie,                             / e / a / e / e /
       ukrywasz się w czasach ucisku?                        /a,e/C7+,e7+/e4/ e /

Gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce        / e / D /
i ulega podstępom, które tamten uknuł.                    / C / H7 /
Bo chełpi się grzesznik swą pożądliwością,            / e / D /
bluźni drapieżca i pogardza Bogiem.                         / C / H7 /

Pyszniąc się mówi występny: „Nie ma Boga,
nie pomści” - oto całe jego myślenie.
A w sercu swym mówi: „ja się nie zachwieję,
nie zaznam niedoli w najdalszych pokoleniach”. 

Jego usta pełne przekleństwa i zdrady
a pod jego językiem złość i krzywda.
Czai się w zasadzkach przy drogach i zabija...
oczy jego wypatrują biedak

na 2/4
ref   //: e / a / e / e /
        / a,e / C7+,e7+ / e4 / e ://
zwr  //: e / D / C / H7 ://