Psalm 24 

Ref:    Bramy, podnieście swe szczyty, 
         unieście się, odwieczne podwoje,
         by mógł wkroczyć Król Chwały.
                K: Któż jest tym Królem Chwały?
         Pan, Pan, Pan Zastępów, (3x)
         On jest Królem Chwały. 

Do Pana należy ziemia i wszystko co ją napełnia
świat i jego mieszkańcy. (x2)
Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami.
Ponieważ On okazuje miłosierdzie i posyła do podziemnej Otchłani.  

Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie.
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca. 

Taki otrzyma błogosławieństwo i zapłatę od Pana,
Boga, swego Zbawcy. (x2)
Oto - pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

* * *
sł. psalmu wg tłum. Marka Skwarnickiego, muz. P. Orkisz

wstęp           //: a7, h7 / c7, h7 / a7, h7 / c7, - ://2  /

refren           / a7, h7 / c7, h7 / a7, e / a7, e7 /

                     / a7, D7 / G, e7 / F7+ / C7+ .../  a7, D7 / G, e7 /

                      ///: C, D / G, e :/// C, D / e7- kilka razy    /e7/

zwrotka        //: D7 / G6 / D7 / G6 / D7 / G6 / D7 / G’’ / G’’’’://

koniec:         po refrenie ad lib   / C / D / E /