Jak kwiaty żyjemy na pięknej łące,
Jak liście trwamy na ogromnym świecie.
Tyś dla nas jest słońcem i deszczem,
Więc przyjdź Panie, przyjdź. Czekamy Ciebie. 

Ref.        Więc przyjdź, Panie, przyjdź.
             Przyjdź.                              (x2) 

Jak rosa opadasz w nasze życie świtem,
Jak cień niezmierzony ogarniasz nas nocą.
Jak zieleń koisz nasze nerwy stargane
Ciągłą walką z własną niemocą. 

Skłóceni ze światem zapatrzonym w nicość,
Zmęczeni jesteśmy bezradnością starań.
W szalonym pędzie za czymś, czego wciąż brak.
W życie uwikłani, do sprzedania... - od zaraz. 

Odwiecznych naszych win świadomość nam ciąży,
Wciąż jednak świat szaleństwo na zapał nasz leje.
By człowiek z własnej ręki nie zginął,
Ty – Panie – musisz przyjść na ziemię.* * *
sł. muz. Paweł Orkisz

zwrotki        / a /H7/ E7/ a /   a / d / G7/ C /     a7/ d7/ G6/ C7+/   / a /H7/ E7/ a /   
refren             
///: d / d / a / a :///