Jest jakiś porządek na świecie tym, jest.
Na każdy wiersz dobry jest zły wiersz.
Na każdych trzech mądrych i głupich jest trzech.
I dobrze to, i sprawiedliwie.

Lecz taki porządek jest głupim nie w smak.
Ci inni wyszydzać ich lubią
I mówią głupiemu: - Durak ty, durak!
A głupim jest przykro i głupio.

Więc by się czerwienić nie musiał kto kiep,
By mógł rozpoznawać swój swego,
Każdemu mądremu stempelek na łeb
Przybiło się razu pewnego.

Od lat te stempelki w użyciu są i...
Ten system i później się przyda.
Bo mądrym dziś mówią: - Ech, durnie-żesz wy!
A głupich, jak zwykle, nie widać...

tłum. Andrzej Bianusz


refleksyjnie, powoli na 4/4
wstęp          a / a / ...
zwrotka        / a / d / E / a / a / E7 / E7 / a /
/ a / d / G7 / C /   a / d / E7 / a /