Chciałbym Ci podarować na Twe jasne święto
całe mnóstwo różnych dziwnych rzeczy:
dźwięk nieoczekiwanych dzwonków
zapach dań nie ugotowanych jeszcze,
i męstwo - nie żałować niczego -
i kwiatów naręcza, nie rozkwitłych,
pachnących i aksamitnych,
zadziwienie, nadzieję na dobry dzień,
widok z okien jeszcze nie odsłoniętych,
na drogę (która być może gdzieś jest)  

Я дарю тебе к светлому празднику множество
Всяких странных вещей: Звон нежданных звонков,
запах блюд, не сготовленных вовсе,
и мужество
ни
                           о чем не жалеть…
 
 и охапки цветов,
не проросших еще,
ароматных и бархатных,
удивленье, надежду на добрую весть,
вид их окон (еще не распахнутых)
на дорогу
                 (которая, может быть есть).
 

tłum. P. Orkisz, 2006