A okręty jak wiatr, dzisiaj tu, jutro tam.
One jednak wracają, choć deszcz i słota.
I pół roku nie minie, zobaczymy się znów.
Potem znowu odejdę... potem znowu odejdę
na pół roku. 

Wszyscy wrócą i tak, prócz przyjaciół sprzed lat
i prócz kobiet kochanych i oddanych najbardziej.
Wszystkich możesz znów mieć, oprócz tych, których chcesz.
Ja nie wierzę losowi, ja nie wierzę losowi,
a sobie już najmniej. 

Lecz uwierzyć bym chciał, że nie musi być tak,
że już wkrótce przestanie się palić okręty.
Wtedy wrócę i ja, wśród przyjaciół i w snach.
I pół roku nie minie... i pół roku nie minie,
zaśpiewam jak kiedyś.


begina
zwrotka           / a / a / a / a/ A7 / A7 / d / d /
//: d / d/ a / a / E7 / F7,E7 / a /1A7 :// 2 a /