tytuł org: W tot wieczier ja nie pił, nie jeł...

Nie jadłem i nie piłem, nie.
Przez cały wieczór, jak we śnie,
patrzyłem na nią... patrzyłem na nią.
A ten, co z nią przede mną był,
powiedział, żebym ja się zmył.
Powiedział, żebym ja się zmył,
że nie z tą panią!

I ten, co był przede mną z nią,
bezczelnie mnie zaczepiał wciąż,
a ja pamiętam! Nie byłem wlany.
A kiedy odejść chciałem precz,
ona mi mówi: Może nie?
Ona mi mówi: Może nie? Może zostaniesz? 

I ten, co był przede mną z nią,
mnie nie zapomniał. Widać stąd,
kiedyś jesienią - słonko świeciło -
idę z koleżką, patrzę, są!
Równiutko ustawieni w rząd.
Równiutko ustawieni w rząd,
ośmiu ich było.

W kieszeni nóż, więc myślę, cóż?!
Niełatwo mnie dostanie tchórz.
Czekajcie dranie, będzie wesoło!
Zbyt dobrze wiem, jak w to się gra,
więc pierwszy uderzyłem ja,
więc pierwszy uderzyłem ja, tak trzeba było. 

A ten, co z nią przede mną był,
po nocach będzie mi się śnił,
bo to przez niego wdepnąłem równo!
Gdy źle się już zaczęło dziać,
koleżka krzyknął: Trzeba wiać!
Koleżka krzyknął: Trzeba wiać!,
ale za późno.

Za osiem gnid dali mi kwit
- więzienny szpital to nie wstyd.
Ja tam leżałem...  tam leżałem.
Chirurg mnie ciął i wzdłuż, i wszerz,
powiedział: Bracie, trzymaj się!
Powiedział: Bracie, trzymaj się!,
więc się trzymałem.

Rozłąki czas przeleciał wnet,
nie doczekała ona mnie,
lecz nie mam żalu, bo nie mam prawa.
Jej przebaczyłem, wierzcie mi,
a z tym, co nią przede mną był,
a z tym, co nią przede mną był,
jeszcze pogadam.
          Jej przebaczyłem, wierzcie mi,
          a z tym, co nią przede mną był,
          a z tym, co nią przede mną był..., kiedyś pogadam!

tłum. Paweł Orkisz, 1986 


żywo, na 2/4
przygrywka    //: d / d / a / a / E7/ E7/ a / a ://
zwrotka           / a / a / a / a/ d / d / a / a /
   //: d / d/ a / a / E7 / E7 / a /1A7 :// 2 a /

2 +2 + 3
zwrotki, między nimi przygrywka

na koniec trzy pierwsze nuty z fermatami, potem w rytmie