muz. aut. nieznany, sł. Konstanty I. Gałczyński (wiersz „List z obozu”)

 

Kochanie, moje kochanie,

dobranoc, już jesteś senna -

i widzę Twój cień na ścianie,

i noc jest taka wiosenna!

Jedyna moja na świecie,

jakże wysławię Twe imię?

Ty jesteś mi wodą w lecie

i rękawicą w zimie.

Tyś szczęście moje wiosenne,

zimowe, latowe, jesienne -

lecz powiedz mi na dobranoc,

wyszeptaj przez usta senne:

za cóż to taka zapłata,
ten raj przy Tobie tak błogi?...
Tyś jesteś światłem świata
i pieśnią mojej drogi.
na 3/4

ref.      ////: C / d / a / a :////
zwr  ////: C / d / d7 / a :////