muz. Jan Lipiński, sł. Krzysztof K. Baczyński (z wiersza "Miłość")

Słońce, słońce w ramionach
czy twego ciała kryształ pełen
owoców białych, gdzie zdrój zielony tryska,
gdzie oczy miękkie w mroku
tak pół mnie, a pół Bogu.
gdzie oczy miękkie w mroku
tak pół mnie, a pół Bogu.

Twych kroków korowody
w urojonych alejach, twe odbicia
u wody, jak w pragnieniach, w nadziejach.
Twoje usta u źródeł
to syte, to znów głodne,
i twój śmiech, i płakanie
nie odpłynie, zostanie.

Uniosę je, przeniosę
jak ramionami - głosem,
w czas daleki, wysoko,
w obcowanie obłokom...
tak pół mnie, a pół Tobie.


Spokojnie na 4/4

Wstęp          / C / C7+ / C7/ F / F0 / C //: d / F / C :// C /

zwr               / C / C7+ / C7/ F / F0 / C //: d / F / C :// C / - 2x

refren          //: C / d / F0 / C / C7 / F /G0^/ C ://

(2 zwrotki )