Ja, światłości Bóg i Pan, 
Usłyszałem ludzki płacz. 
Tym, co brną przez noc i grzech, 
Dłoń podać chcę.                                       
Zapaliłem milion gwiazd,
Każdą noc zamienię w blask,
Lecz kto chciałby światło me
Wprost do nich nieść? 

Ref.:        Oto jestem, jeśli zechcesz....
              Czy to mnie wołałeś w tamtą noc?
              Chętnie Panie, pójdę z Tobą, 
              Będę ludziom głosić Miłość Twą. 

Ja im dałem deszcz i śnieg,                                
Każdy ból ich rani mnie,                                     
Więc za miłość moją też                                    
Miłości chcę.                                                     
Ale zetrę kamień z serc
I nauczę kochać je.
Lecz kto chciałby Słowo me
Wprost do nich nieść? (Ref.) 

Mnie posłuszny wiatr i grom,                                      
We mnie biedak ma swój dom.                           
Ucztę swą zgotuję im                                        
W pałacu mym.                                         
Chleba dar obfity dam
w serca radość wleję Wam.
Lecz kto chciałby Życie me
wprost do nich nieść? (Ref.)

* * *
tytuł org. „Here I am Lord” - tłum. z angielskiego P. Orkisz (1998)

zwrotka        //: E,A / E / E / H7 /   cis / A /1 E / H7 ://   2 H7 / H7^

refren           //: E /E,Gis /cis /cis /   E / Cis7/ fis/ H7 /

/ E /E,Gis /cis /cis /   E / H7 / E,A / E ://